3. června tohoto roku Poslanecká sněmovna ČR ve 3. čtení schválila návrh zákona o spotřebitelském úvěru, který zásadně mění zažitá pravidla poskytování hypotečních úvěrů.  Jednou z těchto změn je zpřísnění sankcí poskytovatelům úvěrů za nedostatečné prověření klientovy schopností splácet úvěr.

Již dnes mají poskytovatelé úvěrů povinnost "s odbornou péčí" prověřit schopnost žadatele splácet úvěr. Nově bude v případě nedostatečného prověření schopnosti spláce dlužník povinen vrátit věřiteli jen aktuálně dlužnou částku, tj. bez úroků a poplatků. Navíc ji nebude muset splatit okamžitě, ale ve splátkách stanovených podle jeho aktuálních možností. Pokud se s poskytovatelem úvěru nedokáže dohodnout na výši splátek, bude se moci obrátit na soud. Zákon musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Pokud tato část navrhovaného zákona nabude účinnosti ve schváleném znění, může v budoucnosti dojít k nárůstu spotřebitelských žalob ze strany nových dlužníků, které bude lákat možnost "snížení" úroků.

Z pohledu posuzování schopnosti splácet je pro banky nejrizikovějším typem úvěru hypotéka bez prokazování příjmu. Žadatel o úvěr místo potvrzení zaměstnavatele o výši vyplaceného čistého příjmu za určité období nebo kopie daňového přiznání své příjmy zpravidla jen čestně prohlašuje. Za nových zákonných podmínek bude tento typ úvěru pro banky ještě více rizikový, a proto se dá očekávat, že jej i přes relativně vysokou ziskovost díky vyšším úrokům, v nejbližší době přestanou poskytovat úplně.

Jako první ukončení poskytování úvěrů bez prokazování příjmů oznámila k 30.6.2016 Hypoteční banka. Některé banky poskytování těchto typů úvěrů omezily jen neoficiálně.