Pokud bude podán návrh na vklad práva z kupní nebo směnné smlouvy do katastru nemovitostí do 31. října 2016, a není-li dohodnuto jinak, pak poplatníkem daně z nemovitostí je prodávající a kupující je ručitelem za tuto daň pro případ, že ji prodávající neuhradí.

Od 1. listopadu 2016 a později se již daň z převodu řídí novou právní úpravou. Pokud se strany nedohodnou jinak, daň bude platit kupující.

Možné způsoby úhrady daně z hlediska úvěru

a) Klient má vlastní prostředky na daň,
tj. musí mít vlastně o 4% vyšší vlastní prostředky a bance je prokázat, že je skutečně má (například Hypoteční banka je chce přímo doložit na účtu)
b) Klient nemá vlastní prostředky na daň
pak se o tuto částku navýší úvěr, tj. klient bude žádat o více prostředků než je kupní cena – pak pozor, navýší se mu úvěr a může to mít vliv na LTV. Odhad nemovitosti proběhne bez ohledu na daň z nemovitosti, tj. nebude navyšován o částku daně.

Doporučujeme uvést přímo v kupní smlouvě výši daně a účet kam se bude platit (účet FÚ nebo účet notářské úschovy). Některé banky toto požadují, jiné ne, proto vždy uveďte způsob úhrady daně z převodu nemovitosti. Např. Komerční banka, bude-li se daň hradit přímo z hypotéky, bude požadovat, aby toto bylo uvedeno v kupní smlouvě. Úhrada daně z nabytí nemovitosti bude standardní součástí účelu úvěru.