K 1. prosinci 2016 se mění nejen provize za životní pojištění, ale i produkty některých pojišťoven.  Přinášíme vám proto rychlý přehled hlavních změn.

Obecné změny
Pojišťovny na jedné straně přicházejí s novými produkty rizikového životního pojištění (například Kooperativa nebo UNIQA) a na straně druhé některé produkty ruší (PČS produkt Hypotéka a Komplexní pojištění osob, Allianz produkt Rytmus, AXA pojištění Trend Life). Zároveň některé pojišťovny mění názvy svých produktů (např. ČPP a UNIQA) a více zpřehledňují pojistné podmínky.

Většina pojišťoven mění sazebníky poplatků u investičního životního pojištění a často navyšuje počáteční poplatky (např. u Generali tyto poplatky v prvních 5 letech trvání pojištění tvoří 250 % ročního pojistného, u ČSOB Pojišťovny 200 %). Pojišťovny, které používaly systém počátečních podílových jednotek, přecházejí na transparentní alokační poplatky (např. Generali) a ruší poplatky z mimořádného pojistného (např. ČSOB Pojišťovna).

Vybrané pojišťovny snižují sazby rizikového pojistného nebo mění pravidla pro postačitelnost (k mírnému zlevnění dochází ve vybraných případech u pojištění PČS Flexi, ČPP Evoluce Plus či Kooperativa 7BN). Allianz tuto změnu udělala již s předstihem.

Technické změny
Pojišťovny zkracují čekací doby u pojištění invalidity (je nutné dát pozor, o jaký typ doby se jedná), zmírňování nebo úplně ruší výluky na terorismus, přidávají některá nová pojištění, např. pojištění ošetřování dětí. Dále dochází k úpravám parametrů pojištění, jako prodlužování vstupních a výstupních věků, snižování minimálního pojistného, úpravy v pojištění závažných onemocnění atd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pojišťovna

 

Aktuální významné změny

 

Plánované změny od 1. 1. 2017

         

Allianz

 

ukončení produktu Rytmus

 

 nové pojištění s volitelnou a vylepšenou investiční složkou

         

AXA

 

ukončení produktu Trend Max

možnost progrese již od 5 % tělesného poškození, vyšší ocenění některých úrazů v oceňovací tabulce, pojištění pracovní neschopnosti od 60. a 90. dne.

 

nové investiční životní pojištění

         

ČPP

 

zlevnění některých rizik, zkrácení čekací doby u invalidity na 18  měsíců, zrušení oceňovací tabulky u pojištění pracovní neschopnosti, zjednodušený zdravotní dotazník (jen 7 let před), většinu rizik lze nově sjednat až do 70 let, nové pojištění ošetřovného dětí, zrušení výluky na terorismus, jednorázová výplata u pojištění invalidity, částečná garance oceňovacích tabulek trvalých následků úrazu

 

-

         

ČSOB Pojišťovna

 

zmírnění výluky na terorismus, prodloužení čekací doby rizika pracovní neschopnosti v souvislosti s těhotenstvím a porodem na 8 měsíců; úprava postačitelnosti (vyšší pojistné v některých případech)

 

-

         

Generali pojišťovna

 

zrušena výluka na zdravotní stav před počátkem pojištění invalidity, opce navýšení pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu, zrušení výluky na „ztrátu vědomí“, nově přidání výluky na psychické příčiny u 1. st. invalidity, zpřesnění výluky na sebevraždu, nová prémie při dožití smlouvy, mírnější zkoumání příjmu u OSVČ při pojištění pracovní neschopnosti

 

-

         

Kooperativa

 

 zlevnění dětských smluv s trvalými následky a smluv s pojištěním smrti, zkrácení čekací doby u invalidity na 18 měsíců, některá nová onemocnění přidána do pojištění závažných onemocnění, zmírnění výluky na psychické příčiny u 3. st. invalidity  (plnění při nevratném poškození mozku), některá povolání v úrazovém pojištění zařazena do nižší rizikové skupiny (např. obsluha výrobní nebo montážní linky, kriminalista, člen ostrahy objektů a další)

 

-

         

Komerční pojišťovna

 

kampaň na progresivní plnění pro pojištění hospitalizace, tj. u dlouhodobého pobytu v nemocnici tak může být vyplacen až 4násobek sjednané dávky v pojistné smlouvě

 

 aktualizace pojištění, zmírnění některých výluk, zpřísnění pojištění tělesného poškození, nová připojištění

         

Pojišťovna České spořitelny

 

 možnost opakovaného plnění z pojištění závažných onemocnění (jen pro případ nesouvisejících diagnóz) a zmírnění některých definic závažných onemocnění, vylepšené pojištění invalidity – čekací doba u 2. st. invalidity zkrácena na 12 měsíců; u 1. a 2. st. invalidity zůstává výluka na psychiatrické diagnózy, nově za org. duševní poruchy by bylo plněno; specifické pojištění ošetřování dítěte, které se zaměřuje především na dlouhodobé dopady, do konce roku 2016 kampaň na dvojnásobné plnění při infarktu

 

-

         

UNIQA

 

 RŽP-D nahrazuje Domino Invest, navíc rizikové pojištění Domino Risk; nově plnění v případě terminálního stádia života; flexibilnější pojištění invalidity v nastavení pojistné částky, rozšíření o pojištění rakoviny in situ a plastická operace prsu, nové pojištění chirurgického zákroku,  zmírnění výluky pro případ terorismu, možnost průběžné výplaty z pojištění pracovní neschopnosti

 

-