Od 25. května 2018 vstupuje v platnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Přináší s sebou řadu změn v práci s osobními údaji klientů a potenciálních klientů.

Nosnými právními tituly, které nejvíce ovlivňují práci finančních poradců, jsou především existence obchodního vztahu a plnění souvisejících povinností, existence právní povinnosti, oprávněný zájem správce osobních údajů. Na opačné straně pak stojí předávání údajů jinému správci nebo zpracovávání citlivých údajů.

Dopady GDPR na práci finančních poradců
Finanční poradci musí jednat v souladu s GDPR, jinak se vystavují problémům a sankcím dozorového orgánu. Musí mít k dispozici kvalitní marketingové souhlasy a doprovodné dokumenty a také pečlivý přístup při každodenní práci. Nejdůležitější částí ovlivňující práci finančního poradce, je komunikace směrem k vlastním klientům, kde finanční poradce vystupuje v roli správce osobních údajů. Dále pak obchodní komunikace vůči kontaktům na klienty získaným z doporučení, získávání kontaktů na potenciální klienty, nakupování databází kontaktů a předávání kontaktů třetím stranám (např. realitním kancelářím) a podobně.

Naše partnerská pojišťovna rozšířila své portfolio pojistných produktů a naši finanční poradci mohou zajistit pojištění odpovědnosti pověřence pro ochranu osobních údajů včetně sankcí udělených správním orgánem.

Všechny dokumenty a informace pro hladkou a snadnou práci našich finančních poradců již máme k dispozici na našem firemním extranetu BNÚ, včetně detailního rozboru GDPR, popisu jak postupovat, na co si dát pozor a čeho se vyvarovat. Budete-li mít zájem o informace, můžete nás kontaktovat na bnu@bnu.cz.