Rozšířili jsme portfolio našich parnerských institucí o další finanční instituci, a to Českou pojišťovnu.

Česká pojišťovna si své partnery pečlivě vybírá a pro uzavření smlouvy o spolupráci musela naše společnost projít náročnými hodnotícími kritérii.