Rozšířili jsme portfolio našich partnerů o dalšího partnera, a to o zřejmě největší asistenční společnost v Evropě. Některé pojišťovny upouštějí od spolupráce se stávající asistenční službou a přecházejí právě k Europ Assistance. Jedná se o pojištění rizik AutoCare, MediCare a MotoCare.

Pojištění AutoCare
Pojištění AutoCare je pro majitele osobních automobilů, kteří chtějí mít na cestách stoprocentní jistotu v jakékoliv situaci (defekt pneumatiky, porucha vozidla, nehoda, vybití baterie apod.).

Zatímco běžně mají řidiči omezené asistenční služby, Europ Assistance má služby neomezeny. Například standardní je odtah vozidla pouze do nejbližšího smluvního servisu - což může při poruše vozidla na dovolené v zahraničí znamenat významnou komlikaci, Europ Assistnance zařídí odtah vozidla do ČR.

Pojištění MediCare
Pojištění od Europ Assistance není ale omezeno pouze na problémy s vozidlem. Nabízí také pojištění MediCare, které nabízí komplexní poradenství v oblasti zdravotní péče, doprovod k lékaři, ošetřovatelskou péči, nadstandardní ubytování ve zdravotnických zařízeních nebo finanční náhradu při dlouhodobé hospitalizaci.

Pojištění MotoCare
Pojištění MotoCare je pojištění pro majitele osobních motocyklů. Nabízí například možnost opravy na místě v případě vybití baterie či výměny pneumatiky, odtah do servisu, náhradní vozidlo až na 5 dní, zajištění náhradního ubytování, možnost přepravy vozidla do domovského servisu či vyzvednutí opraveného vozidla.

Detailní informaci naši poradci naleznou na intranetu BNÚ v Metodice pojištění. V případě zájmu o spolupráci s námi nebo zajištění pojištění, kontaktujte naši společnost (bnu@bnu.cz).