ové logo pojištění FLEXI

Od 1. ledna 2019 zaniká Pojišťovna České spořitelny a její produkty přechází pod pojišťovnu Kooperativu.
Z tohoto důvodu a ke stejnému datu dochází i ke změně loga oblíbeného pojištění Flexi.

Níže přínášíme ukázku nového loga: