V rámci ochranného balíčku COVID-19 Ministerstvo financí předložilo sněmovně ke schválení zákon o zrušení daně z nabytí nemovitosti. Zákon zatím nenabyl platnosti, ale vzhledem k očekáváním a náladě ve sněmovně se předpokládá hladké schválení zákona a následný podpis prezidentem republiky. Zákon by tak měl vejít v platnost do konce roku 2020.

- - - - - - - - - - - - - -

HLAVNÍ BODY NAVRHOVANÉHO ZÁKONA

1. Datum zrušení daně z nabytí nemovitosti
Daň z nabytí nemovitosti nebudou platit ti, kteří podali daňové přiznání po 1. prosinci 2019. Přičemž rozhodné datum je datum podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Kdo podal návrh do 30. listopadu 2019, daň z nabytí nemovitosti platit bude.

Výjimkou jsou ti, kdo koupili byt v rodinném domě - tady jsou od daně osvobozeny nemovitosti podané na katastr nemovitostí od 1. listopadu 2019.

2. Odložená daňová povinnosti a podání daňového přiznání
Aktuálně není třeba podávat daňové přiznání z nabytí nemovitosti, protože vládním ustanovením byl termín k zaplacení daně posunut do konce roku 2020. Jakmile bude zákon schválen, odpadne povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň.

3. Vrácení již uhrazené daně z nabytí nemovitosti
Kdo podal daňové přiznání a zaplatil daň z nabytí nemovitosti v období od 1. prosince 2019, neměl by o své peníze přijít. Zatím není jasná forma a způsob vrácení uhrazené daně, ale zaplacená daň by měla být vrácena.

Plátce daně bude muset požádat o přeplatek na dani, a to do šesti let. Pokud tedy zákon projde podle předpokladů, bude termín pro podání žádosti o vrácení přeplatku do konce roku 2026.

4. Zrušení daňového odpočtu úroků z hypotečního úvěru
Novela zákona počítá se zrušením daňového odpočtu zaplacených úroků z hypotečních úvěrů na bydlení (jedná se o 15% z uhrazených úroků). Daňový odpočet bude možný u hypoték sjednaných do konce roku 2021.

Pokud si tedy klient pořídí nemovitost k bydlení a současně si vyřídí úvěr na bydlení do konce roku 2021, může čerpat obě daňové výhody současně. Nebude platit daň z nabytí nemovitosti a k tomu si může snižovat daňový základ o zaplacené úroky z úvěru na bydlení.

5. Shrnutí
U větších hypotečních úvěrů (nad 2,5 mil. Kč) by v závislosti na úrokové sazbě možná celková úspora poplatníka za 30 let vyšla lépe při variantě odpočtu úroků. Vezmeme-li však v úvahu hledisko časové hodnoty peněz, okamžité úspory platby za daň a v neposlední řadě administrativního ulehčení od podání daňového přiznání, je novela zákona rozhodně přínosem.