Ve Velkém sále paláce Žofín v Praze zúčastnili zástupci naší společnosti konference na téma 20 let hypoték a jejich budoucnosti. Toto Žofínské fórum bylo pořádáno ke dvacetiletému výročí hypotečního trhu v České republice.


Ano, je to právě dvacet let od chvíle, kdy byla Českou národní bankou udělena první bankovní licence na poskytování hypoték.

Měli jsme možnost slyšet a konzultovat názory na vývoj bankovního trhu nejen hlavních tvůrců měnové politiky a regulatorních opatření, ale i předních bankéřů a vedení spolupracujících subjektů jako jsou úvěrové registry. Níže vám přinášíme stručný výtah a základní informace z tohoto velmi zajímavého setkání.

 


Fórum, kterého se zúčastnili vrcholní manažeři nejvýznamnějších hypotečních makléřů Českérepubliky spolu se zástupcibankovních domů, otevřel guvernér České národní banky Miroslav Singer, který vysvětloval měnovoupolitiku České národní banky a upřesňoval prognózy vývoje české ekonomiky. Otevřeno bylo i téma zavedení poskytování hypoték v měně EUR.

 

Významná část diskuze byla věnována způsobu kultivace a regulace finančního sektoru. K tomuto tématu se vyjadřoval i poslanec Evropského parlamentu Luděk Niedermayer, jehož vystoupení, díky neočekávanému zasedání Evropského parlamentu v Bruselu, bylo netradičně vedeno elektronickou formou. Ve svém vystoupení zdůrazňoval nezastupitelnou roli finančního sektoru v podpoře ekonomiky a poučení z minulých let, které nám ukazuje jakým způsobem finanční sektor regulovat. Jednou z ožehavých otázek je také zrušení bariér a sankcí bank u předčasného splacení hypoték.

 

Konkrétněji se k tématu regulace finančního trhu vyjadřovala náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková, která upřesňovala termíny a důvody regulace. Podle odhadu Ministerstva financí regulace úvěrového trhu vejde v platnost k 1.4.2016. K tomuto datu převezme zodpovědnost za finanční trh Česká národní banka. Základem regulace bude registr finančních poradců. Zápis do toho registru bude podmíněn platnou atestací u akreditovaných společností. Dohled by měl být nejen nad znalostmi finančních poradců, ale

i nad jejich chováním.

 

Konkrétněji se k tématu regulace finančního trhu vyjadřovala náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková, která upřesňovala termíny a důvody regulace. Podle odhadu Ministerstva financí regulace úvěrového trhu vejde v platnost k 1.4.2016. K tomuto datu převezme zodpovědnost za finanční trh Česká národní banka. Základem regulace bude registr finančních poradců. Zápis do toho registru bude podmíněn platnou atestací u akreditovaných společností. Dohled by měl být nejen nad znalostmi finančních poradců, ale i nad jejich chováním.

 

Budoucnost se odvíjí z minulosti. Právě minulost hypotečního trhu a rozdíly od roku 1995 do současnosti komentoval Pavel Ševčík, první generální ředitel Českomoravské hypoteční banky.

Budoucnost naopak předpovídal současný generální ředitel a předseda představenstva Hypoteční banky Jan Sadil, který byl v loňském roce zvolen bankéřem roku v České republice. Tento titul získal nejen díky obchodním výsledkům Hypoteční banky, která je vedoucí bankou v segmentu hypotečních úvěrů, ale i díky zavádění inovativních technologií, jako jsou například mobilní aplikace a určování trendů a směru vývoje hypotečního trhu.

 

 

K úvěrovému bankovnictví současnosti neodmyslitelně patří i bankovní registry. Na téma role úvěrových registrů při rozvoji hypotečního trhu vystoupil výkonný ředitel a místopředseda představenstva CCB - Czech Credit Bureau Petr Kučera. O úspěšnosti projektu úvěrových registrů hovoří i skutečnost, že ke dnešnímu dni mají úvěrové registry v databázi přes 5 milionů klientů.

 

 

Z diskuze, do které se s výše jmenovanými odborníky průběžně zapojovali nejen vrcholoví bankovní a hypoteční manažeři, ale také přítomní novináři a zástupci médií, vyplynul hrdý fakt, že český hypoteční a bankovní trh patři k nejstabilnějším v Evropě. Je možná konzervativnější než na západ od našich hranic, postupně však nabírá na síle a velmi rychle dochází k implementaci moderních prvků dnešního bankovnictví.